Επιστήμες & Νέες Τεχνολογίες - Φύση & Περιβάλλον

Τα ρομπότ στην υπηρεσία του αγρότη

YouTube: please specify correct url

η ιδέα του συστήματος ΕΥΕ Q.

Το ΕΥΕ Q είναι να ολοκληρωμένο ρομποτικό σύστημα που εφαρμόζεται στα τρακτέρ και τους λιπασματοδιανομείς των αγροτών και τους επιτρέπει να κάνουν διαφοροποιημένη λίπανση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ξεχωριστού φυτού δημητριακών. Έτσι μειώνονται οι απαιτούμενες ποσότητες λιπάσματος, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται και το περιβάλλον.

Ο Γιώργος Βαρβαρέλης και ο Δημήτρης Ευαγγελόπουλος είναι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και παράλληλα τα πρόσωπα πίσω από το Eye Q. Το συγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει στους καλλιεργητές να διαφοροποιούν την ποσότητα των λιπασμάτων που ρίχνουν ανά περίσταση, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ξεχωριστού φυτού δημητριακών. Οι ίδιοι έχουν προσωπική εμπειρία στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των αγροτών, καθώς ο Δημήτρης καλλιεργεί κτήματα από το 2009. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει αναπτύξει την απαιτούμενη εμπειρία ώστε να γνωρίζει με ποιον τρόπο η συγκεκριμένη τεχνολογία και οι μέθοδοι που προτείνουν μπορεί να βελτιώσει όχι μόνο το εισόδημα του κάθε παραγωγού, αλλά και πώς να «αφήσει γύρω του έναν καλύτερο κόσμο», καθώς μειώνοντας ποσότητες λιπάσματος προστατεύεται και το περιβάλλον. H Eye Q αποδεικνύει στην πράξη πως η ρομποτική τεχνολογία και η καινοτομία μπορούν να βρουν εφαρμογή ακόμα και στα πιο παραδοσιακά επαγγέλματα, ενώνοντας τις αξίες του παρελθόντος με την τεχνογνωσία του μέλλοντος.