Φύλο

Τα μάτια της Καστοριάς

μια πάντοτε χρήσιμη εκστρατεία.

Η νέα εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αναφορικά με τη βία κατά των γυναικών, από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Καστοριάς είναι γεγονός. Πρόκειται για μια προσπάθεια αφύπνισης της τοπικής κοινωνίας.

Μετά την τελευταία καμπάνια με τίτλο «Δεν σιωπώ στη βία» η οποία αναδείχθηκε ως η καλύτερη πρακτική μεταξύ των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών στην Ελλάδα, η νέα εκστρατεία έχει τίτλο «Μην κλείνεις τα μάτια» και ζητά από όλους μας να σταθούμε και να κοιτάξουμε τη βία κατάματα.

Capturar

Ιστοσελίδα: http://supportwomenkastoria.blogspot.fr/

Περισσότερες πληροφορίες