Εθνική Άμυνα - Νεολαία

Τα κίνητρα των στρατιωτικών

τι οδηγεί σε αυτή την επιλογή ζωής; .

Παρακολουθείτε ένα βίντεο που περιγράφει τα διαφορετικά και πολλαπλά κίνητρα αυτών στους οποίους στηρίζεται ο ελληνικός Στρατός. Για άλλους η δέσμευσή τους στο Στρατό προσφέρει έναν καινούριο τρόπο ζωής, την μετάβαση απο τη ζωή του πολίτη σε μια δραστηριότητα κοινής ωφέλειας και τη συνείδηση οτι η ζωή τους είναι πλέον μια αποστολή κι ένα λειτούργημα, άλλοι εκτιμούν την ομαδική ζωή και την ευεργετική αίσθηση του ανήκειν σε μια ομάδα, σε τέτοιο βαθμό που μιλούν για μια οικογένεια στην οποία δημιουργούνται εξαιρετικά ισχυρές φιλίες, ενώ δεν παραλείπονται και αναφορές σε μια ιδιαίτερη εργασιακή εμπειρία και την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, η ικανοποίηση που προέρχεται απο την παροχή ασφάλειας και ιατρικής φροντίδας στους πολίτες αλλά και η υπερηφάνεια για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων – αυτοί είναι μόνο μερικοί απο τους λόγους για τούς οποίους οι πρωταγωνίστριες και οι πρωταγωνιστές αυτού του ρεπορτάζ, διάλεξαν να δεσμευτούν στον Στρατό.

Δείτε ακόμη