Ιδρύματα - Νεολαία

Στηρίζοντας τους νέους τα τελευταία 160 χρόνια

η προσφορά του Ιδρύματος Χατζηκώνστα.

Το Ίδρυμα Γεωργ. & Αικ. Χατζηκώνστα – Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων είναι το παλαιότερο Ίδρυμα που παραμένει σε λειτουργία μετά την επανασύσταση του ελληνικού κράτους. Εδώ και 160 χρόνια προσφέρει αφιλοκερδώς και συνεχίζει να στηρίζει με συνέπεια και πάνω από όλα με αγάπη παιδιά που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια, αναλαμβάνοντας τη φιλοξενία, την περίθαλψη, την ανατροφή και την εκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας 6 έως 18 ετών. Η φιλοδοξία τους είναι να δώσουν χαμόγελο και ελπίδα στα παιδιά, βάζοντας παράλληλα τις σωστές βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον.

Το Ίδρυμα βασίζει το έργο του, στην έως τώρα οικονομική του αυτονομία, καθώς δεν λαμβάνει κανενός είδους οικονομικής επιχορήγησης από το Κράτος. Ο σκοπός και τα έξοδα λειτουργίας του χρηματοδοτούνται εξ’ ολοκλήρου από τα έσοδα που προέρχονται από την επωφελή εκμετάλλευση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του, καθώς και από τις δωρεές. Σε όλα τα προγράμματα του Ιδρύματος γίνονται δεκτά αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 6 – 18 ετών, των οποίων οι οικογένειες αδυνατούν να υποστηρίξουν, λόγω κοινωνικών ή και οικονομικών προβλημάτων. Σε όλα τα προγράμματα πρόνοιας που προσφέρει, εγγράφονται όχι μόνο παιδιά που γεννήθηκαν στην ημεδαπή, αλλά και παιδιά ελληνικής καταγωγής που γεννήθηκαν στο εξωτερικό. Επίσης γίνονται δεκτά παιδιά μεταναστών σε ποσοστό 5% επί του συνολικού αριθμού περιθαλπόμενων παιδιών ανά κατηγορία προγράμματος. Την τρέχουσα περίοδο στα προγράμματα υποστήριξης του Ιδρύματος μας συμμετέχουν συνολικά 270 παιδιά, ηλικίας από 6 έως 18 ετών.

Ιστοσελίδα: http://xatzikonsta.gr/

Δείτε ακόμη