Δημόσια Υγεία

Πώς ακριβώς λειτουργεί η προληπτική Ιατρική;

YouTube: please specify correct url

η δράση του Ινστιτούτου ΠΡΟΛΗΨΙΣ.

Το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της ιατρικής έρευνας, της προαγωγής υγείας, της περιβαλλοντικής και εργασιακής ιατρικής από το 1990. Το ανθρώπινο δυναμικό τους περιλαμβάνει επιστήμονες από τους χώρους της υγείας, της δημόσιας υγείας, της στατιστικής, των οικονομικών και της κοινωνιολογίας. Παράλληλα, έχουν αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας με αντίστοιχους οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στις ΗΠΑ.

Εδώ και 20 χρόνια παίζουν σημαντικό ρόλο στο χώρο της Δημόσιας Υγείας προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς της κλινικής ιατρικής έρευνας, της διαχείρισης και στατιστικής ανάλυσης ιατρικών δεδομένων, της οργάνωσης εφαρμοσμένων προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων στο χώρο εργασίας και την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων, προάγοντας τη μεθοδολογία της έρευνας στο χώρο της θεραπευτικής και της προληπτικής ιατρικής αλλά και προωθώντας την εκπαίδευση σε θέματα δημόσιας υγείας και ιατρικής έρευνας ενθαρρύνοντας διεπιστημονικές και διακρατικές συνεργασίες και δημιουργώντας δίκτυα επαφών και συνεργασίας.

Ιστοσελίδα: http://www.prolepsis.gr/new/gr/

Δείτε ακόμη