Αναπηρίες

Πρωτοποριακοί μέθοδοι διδασκαλίας

για παιδιά με προβλήματα ακοής.

Πως μπορούν τα κωφά ή βαρήκοα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν και να καταλαβαίνουν τη μουσική; Παρακολουθούμε μέσα απο αυτό το ρεπορτάζ του learning world, μερικές πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας για ανθρώπους με προβλήματα ακοής.

Εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει πράγματι μεγάλη συζήτηση σχετικά με την χρήση της νοηματικής γλώσσας ή της προφορικής διδασκαλίας των κωφών παιδιών. Νέες τεχνολογίες και πρωτοποριακές μέθοδοι ανοίγουν ένα νέο ορίζοντα για ανθρώπους με προβλήματα ακοής. Πως μπορούν τα κωφά παιδιά να διασκεδάζουν μέσα από την μόρφωση εάν δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να διδαχθούν την νοηματική γλώσσα; Πως μπορούν να διαβάσουν εάν δεν έχουν πιάσει στα χέρια τους ένα βιβλίο γραμμένο στην γλώσσα τους; Στην Αργεντινή, ένα σχολείο προσαρμόζει τα βιβλία στις ανάγκες αυτών των παιδιών.

Σε αυτή την χώρα το 80 % τουλάχιστον των κωφών είναι αναλφάβητοι και θεωρούνται άνθρωποι με ειδικές ανάγκες που είναι όμως παντελώς αποκλεισμένοι από την κοινωνία. Η νοηματική δεν είχε αναγνωριστεί ως γλώσσα και στα περισσότερα σχολεία χρησιμοποιείται η χειλανάγνωση με αποτέλεσμα το ποσοστό των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο να είναι μεγάλο. Για τον λόγο αυτό η οργάνωση Κανάλες, δημιούργησε ένα μοναδικό πρόγραμμα, με σκοπό να δίνει την δυνατότητα στα κωφά παιδιά να διαβάζουν. Μία δωρεάν διαδικτυακή βιβλιοθήκη με οπτικοποιημένα παραμύθια στη νοηματική γλώσσα. Η βιντεοθήκη αυτή βοηθάει τις οικογένειες να μάθουν σιγά σιγά την νοηματική γλώσσα.