Κοινωνικά θέματα

Πού φαίνεται η δράση σας;

To συνΑθηνά είναι o κοινός τόπος συνεύρεσης, διευκόλυνσης και αξιοποίησης των ομάδων πολιτών που πραγματοποιούν δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Το συνΑθηνά είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2013 και υπάγεται σήμερα στην Αντιδημαρχία Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοτικής Αποκέντρωσης. Μέσα από τον συντονισμό του ανθρωπίνου κεφαλαίου των ομάδων πολιτών, ο Δήμος Αθηναίων προσπαθεί να αφουγκραστεί τις ανάγκες της κοινωνίας και να εκσυγχρονιστεί. Η πλατφόρμα συλλέγει τις δράσεις των πολιτών και μέσα από αυτές μαθαίνει ποιες είναι οι δικές τους προτεραιότητες για την πόλη.

Διασυνδέει ταυτόχρονα και διευκολύνει τις ομάδες στην πραγματοποίηση των δράσεών τους και ενθαρρύνει συνεργασίες με άλλες ομάδες, χορηγούς και φορείς. Επίσης, ξεχωρίζει τις δράσεις με τη μεγαλύτερη επιρροή στην πόλη και ανιχνεύει τη δυνατότητα αξιοποίησής τους στην τοπική διακυβέρνηση. Τέλος, ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά του Δήμου έτσι ώστε να βελτιώνονται οι υπηρεσίες του σε σχέση με τις νέες ανάγκες – οι δράσεις των πολιτών μπορούν να οδηγήσουν έτσι σε αλλαγή των πολιτικών προτεραιοτήτων του Δήμου, σε αναβάθμιση των κανονισμών και σε απλοποίηση των διαδικασιών.

συνΑθηνά   Αρχική

Ιστοσελίδα: http://www.synathina.gr/

Περισσότερες πληροφορίες
Δείτε ακόμη