Ανθρώπινα δικαιώματα & Δικαιοσύνη

Ποιός προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς;

Το έργο του ΚΕΠΑΔ.

Το ΚΕΠΑΔ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που δρύθηκε το 1998 με σκοπό την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Οι στόχοι του ΚΕΠΑΔ είναι η ενημέρωση, εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και παροχή βοήθειας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας της Ευρώπης, το Σύμφωνο Σταθερότητας για την ΝΑ Ευρώπη, καθώς και με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και συμμετέχει σε διεθνείς συναντήσεις και αποστολές. Σημειώνεται ότι το 2003 το ΚΕΠΑΔ απέκτησε Ειδικό Συμβουλευτικό Καθεστώς με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας των ΜΚΟ παγκοσμίως που έχουν συμβουλευτικό καθεστώς με τον ΟΗΕ.

Οι δράσεις του ΚΕΠΑΔ περιλαμβάνουν τη διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδεύσεων, ερευνών και εκδόσεων στα εξής θέματα: Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, εξάλειψη διακρίσεων, ξενοφοβίας και ρατσισμού, ισότητα των φύλων καθώς και σε ζητήματα μετανάστευσης.

Δείτε ακόμη