Κοινωνικά θέματα - Οικονομία

Ποιός είναι φτωχός στην Ελλάδα και γιατί;

μια έρευνα της διαΝΕΟσις.

Τι είναι η φτώχεια; Ποιος είναι φτωχός; Ποιο είναι το αληθινό πρόσωπο του προβλήματος στην Ελλάδα, και πώς έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων; Παρακολουθείτε μια έρευνα της διαΝΕΟσις, που προσπαθεί να αποσαφηνίσει τις βασικές έννοιες του φαινομένου της φτώχειας και να καταγράψει όλες τις ποσοτικές τάσεις του στην Ελλάδα πριν και κατά την διάρκεια της κρίσης.

Περισσότερες πληροφορίες