Αναπηρίες - Κοινωνικά θέματα

Ο καλύτερος καφές της Αθήνας

το όραμα του Myrtillo café.

Το Myrtillo café έχει ως στόχο την έμμισθη απασχόληση ατόμων ευπαθών ομάδων σε ποσοστό 40% και άνω του συνόλου των εργαζομένων και την πολύπλευρη εκπαίδευση νέων με ‘μέτριες μαθησιακές δυσκολίες’ προκειμένου να αποκτήσουν ικανότητες αυτόνομης διαβίωσης, αυτοεκτίμηση, κοινωνικότητα, νέες φιλίες και ανεξαρτησία από την υπερπροστασία της οικογένειας ή από τα πλέγματα του κοινωνικού αποκλεισμού.

Από αυτό το πρόγραμμα ωφελούνται όλοι οι μετέχοντες : οι έμμισθοι Ευπαθείς και μη και πρώην άνεργοι, οι Εκπαιδευόμενοι νέοι με μαθησιακές δυσκολίες που, αποκλεισμένοι από την κοινωνία και την αγορά εργασίας, μένουν απομονωμένοι μέσα στα σπίτια τους φοβούμενοι να διεκδικήσουν τη ζωή αλλά και οι Εθελοντές, που έχουν να διδαχθούν πολλά από τους πιο ευάλωτους συνανθρώπους τους. Ωφελείται τέλος και η τοπική, και όχι μόνον, κοινωνία βιώνοντας και μετέχοντας σε έναν ζωντανό τρόπο αντιμετώπισης των ΑμεΑ στη δουλειά, την κοινωνική ζωή, την εκπαίδευση, την τέχνη και τα πολιτιστικά δρώμενα.

Ιστοσελίδα: http://www.myrtillocafe.gr/el/

Περισσότερες πληροφορίες
Δείτε ακόμη