Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευόμενοι συνεργάζονται

μια πρωτοποριακή πλατφόρμα εκπαίδευσης.

Το FlexLearn συνιστά ένα σύστημα διαχείρισης της εκπαίδευσης (LMS Learning Management System). Είναι μια καινοτόμα και πρωτοποριακή cloud πλατφόρμα e-learning, η οποία έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις πρόσφατες τεχνολογίες και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εκπαίδευσης και αξιολόγησης, ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες όλων των χρηστών. Στόχος του FlexLearn είναι να εκσυγχρονίσει τον τρόπο εκπαίδευσης, μετουσιώνοντας την εκπαίδευση σε μια δημιουργική διαδικασία. Δημιουργεί ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης, μέσα στο οποίο οι χρήστες έχουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στη γνώση, οποτεδήποτε επιθυμούν, οπουδήποτε βρίσκονται.
Χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στοιχεία, τα οποία συναποτελούν τον σκελετό του αντικειμένου μάθησης: θεωρία, εξάσκηση, εξέταση.

Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν την θεωρία, αυτοαξιολογούνται και εξετάζονται. Επιπρόσθετα, το FlexLearn παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης του εκπαιδευτικού υλικού και διαχείρισης των μαθημάτων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία, εργαλεία παρακολούθησης της προόδου των εκπαιδευομένων, καθώς και μια πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας των χρηστών.

Capturar

Ιστοσελίδα: http://www.flexlearn.gr/