Θρησκεία - Κοινωνικά θέματα - Νεολαία

Οι δυνατότητες των ασυνόδευτων εφήβων

η δουλειά της χριστιανικής οργάνωσης Φάρος για τους πρόσφυγες.

Η αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία Φάρος είναι μια οργάνωση, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες ανήλικων προσφύγων. Τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας του Φάρου λαμβάνουν τουλάχιστον 200 παιδιά το μήνα. Στόχος του Φάρου είναι η στήριξη των παιδιών αυτών, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανήλικους που δεν συνοδεύονται από κηδεμόνα. Το όραμά τους είναι οι ανήλικοι πρόσφυγες στην Ελλάδα να απολαμβάνουν μια αξιοπρεπή και ολοκληρωμένη ζωή.

Βοηθούν αυτά τα παιδιά να αντιληφθούν και να αξιοποιήσουν στο έπακρον τις δυνατότητές τους και τα καθοδηγούν προς ένα καλύτερο αύριο. Σε πρώτη φάση, διεξάγουν street-work και έρχονται σε επαφή με τους ανήλικους στο καθημερινό περιβάλλον τους στην Αθήνα. Εν συνεχεία, αντιμετωπίζουν τις άμεσες ανάγκες τους μέσω της συμβουλευτικής, της οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων, της παροχής διαφόρων μαθημάτων και της παραπομπής τους σε οργανισμούς με άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες. Ακόμη, φροντίζουν να βελτιώνουν συνεχώς τις γνώσεις σχετικά με τους ασυνόδευτους ανήλικους με τη διεξαγωγή έρευνας για την χάραξη στοχευμένων πολιτικών.

Ιστοσελίδα: https://www.faros.org.gr/

Δείτε ακόμη