Διαδίκτυο

Μπορούμε να εγκληματίσουμε ηλεκτρονικά και ηθικά;

η ηθική παρείσφρηση και το Διαδίκτυο.

Για πρώτη φορά, η EESTEC LC Athens διοργάνωσε ένα σεμινάριο με θέμα Ethical and Legal Hacking. Επρόκειτο για μια ημερίδα που απευθυνόταν σε φοιτητές και νέους αποφοίτους τεχνολογικών και νομικών σχολών, μέσω της οποίας ‘εγινε μία προσπάθεια ενημέρωσης σχετικά με το αντικείμενο, τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τα νομικά ζητήματα που εγείρονται στον τομέα της Ηθικής Ηλεκτρονικής Παρείσφρησης.

Το σεμινάριο αποτελείτο από δύο μέρη: ένα τεχνικό που αφορά κυρίως φοιτητές του τεχνολογικού κλάδου και ένα θεωρητικό σχετικά με τη νομική επέκταση του ζητήματος.