Ανθρώπινα δικαιώματα & Δικαιοσύνη

Μια παρέα φίλων αντιδρά

πώς ξεκίνησε το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού ξεκίνησε το 2000 από μια μικρή παρέα φίλων εκπαιδευτικών, συγγραφέων, καλλιτεχνών και δημοσιογράφων, όταν ένα τυχαίο περιστατικό κακοποίησης ενός ανηλίκου τους ευαισθητοποίησε και αναζήτησαν κάποιον τρόπο να παρέμβουν. Γρήγορα αντιλήφθηκαν, όμως, ότι τα δικαιώματα του παιδιού και η Διεθνής Σύμβαση όχι μόνο δεν ήταν γνωστά στους άμεσα ενδιαφερόμενους –τους γονείς, τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς- αλλά ότι η παραβίασή τους ήταν πολύ συχνή στην οικογενειακή, σχολική και κοινωνική ζωή. Στόχος τους έγινε λοιπόν να κάνουν ορατό αυτό το πρόβλημα ώστε να μην εκτίθεται συνέχεια με αρνητικές Εκθέσεις η χώρα μας διεθνώς, αλλά κυρίως να ακούγεται η γνώμη των παιδιών, να καταργηθεί η σωματική τιμωρία στο σχολείο και την οικογένεια, να υποστηριχθούν παιδιά με αναπηρίες και άλλα πολλά.

Σκοποί του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι η διάδοση και η τήρηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που έχει υπογράψει και η χώρα μας μαζί με 191 ακόμη χώρες στον πλανήτη, η ενημέρωση των ίδιων των παιδιών για τους θεσμούς που τα προστατεύον σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η κινητοποίηση για την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων αλλά και για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και τέλος η ενθάρρυνση για πρόσβαση στην εκπαίδευση εθνοτικών ή κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων και η προστασία των παιδιών από την πρόωρη επαγγελματική απασχόληση και την εργασιακή εκμετάλλευση.

Ιστοσελίδα: «>

Δείτε ακόμη