Αναπηρίες - Δημόσια Υγεία

Μια κεντρική αναφορά επί 70 χρόνια

η προσφορά του Φάρου Τυφλών.

Από το 1946 ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας αποτελεί μια κεντρική αναφορά για όλους τους ενηλίκους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα όρασης. Ο Φάρος αποτελεί σωματείο ειδικά αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο ως προς το αντικείμενο από το Υπουργείο Εργασίας και επιχορηγούμενο από το Κράτος μέσω της Περιφέρειας Αττικής. Όλες οι κοινωνικές δράσεις του Φάρου προσφέρονται δωρεάν (κοινωνική υπηρεσία, μαθήματα Η/Υ, μαθήματα κεραμικής, μαθήματα Ιταλικών, βιβλιοθήκη ομιλούντων βιβλίων, βιβλιοθήκη braille, μαθήματα Braille για τυφλούς, γυμναστήριο κ.ά.), ενώ πολλές είναι και οι στιγμές αναψυχής και κοινωνικοποίησης (πλεκτό, μακραμέ, θεατρική ομάδα κ.α.)

Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι πολυδιάστατος καθώς σκοπός της είναι να παρέχει ένα σύνολο υποστηρικτικών υπηρεσιών (συνοδευτικών-συμβουλευτικών) στα άτομα με προβλήματα όρασης (νεοτυφλωθέντες και μη) με στόχο την εξασφάλιση της προόδου και της προσωπικής τους ευημερίας. Η Κοινωνική Υπηρεσία λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος του ατόμου με προβλήματα όρασης με το κοινωνικό περιβάλλον και αναπτύσσει παρεμβάσεις σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο.

Ιστοσελίδα: https://www.fte.org.gr/index.php/el/

Περισσότερες πληροφορίες
Δείτε ακόμη