Εκπαίδευση - Νεολαία

Η βία περισσεύει

το πρόγραμμα του ΚΕΑΝ ενάντια στον εκφοβισμό.

Τo ΚΕΑΝ, Kύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων δρα ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα : «Bullying – Free : Προώθηση ενός δημοκρατικού σχολείου χωρίς σχολική βία ». Με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση των φαινομένων ενδοσχολικής βίας τα οποία πλήττουν ψυχικά και σωματικά τα παιδιά-θύματα, το ΚΕΑΝ αναλαμβάνει δυναμικό ρόλο.

Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, το ΚΕΑΝ επιδιώκει να δράσει συμπληρωματικά προς τις εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ενάντια στη σχολική βία και να μεταφέρει τις καλές πρακτικές σε τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας μια παράλληλη μορφή στήριξης στα συμμετέχοντα σχολεία. Ομάδες στόχου του έργου είναι μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν την υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση καινοτόμων μέσων (comic, animation spots) αλλά και την ανάπτυξη των δομών του ΚΕΑΝ μέσω της δικτύωσης με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του δημοκρατικού σχολείου και της καταπολέμησης σχολικής βίας.

Στόχοι του ΚΕΑΝ είναι η προάσπιση του δικαιώματος των Νέων στη ζωή, ειδικότερα στο περιβάλλον εργασιας καθώς και η δημιουργία ενός εναλλακτικού μοντέλου διαχείρισης της καθημερινότητας που θα έχει στο κέντρο του στοχο του την ανάπτυξή της προσωπικότητας και απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων που κρύβει μέσα του κάθε νέος, ο κάθε άνθρωπος.

Ιστοσελίδα: http://www.kean.gr/

Περισσότερες πληροφορίες
Δείτε ακόμη