Διαδίκτυο

Ένα χωριό ξαναζεί

Το Sarantaporo.gr είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, αλλά ως ομάδα δραστηριοποιείται εθελοντικά από το 2010 στην ευρύτερη περιοχή του Σαρανταπόρου Ελασσόνας, οικοδομώντας ένα κοινοτικό ασύρματο δίκτυο που συνδέει 15 χωριά της περιοχής, παρέχοντας ταυτόχρονα ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους μόνιμους κατοίκους, τους φορείς και τους επισκέπτες της περιοχής.

Ο χαρακτήρας του κοινοτικού δικτύου του Sarantaporo.gr είναι δημόσιος, ανοιχτός και κοινωνικός, με την έννοια ότι το δίκτυό τους υλοποιείται και αναπτύσσεται από την ομάδα Sarantaporo.gr αλλά με την συμβολή και των τοπικών συλλόγων και των ενεργών κατοίκων των χωριών της περιοχής, οτι είναι επίσης ελεύθερο προς χρήση από οποιονδήποτε κάτοικο, φορέα ή επισκέπτη των περιοχών αυτών, εφόσον η χρήση του είναι σύμφωνη με τους κανόνες λειτουργίας και δεν παρεμποδίζει την κοινή χρήση των διαθέσιμων δικτυακών πόρων, και ότι η πρόσβαση στο κοινοτικό δίκτυο δεν αποτελεί αντικείμενο κερδοσκοπικής δραστηριότητας.

Το κοινοτικό δίκτυο Sarantaporo.gr είναι “κοινό αγαθό” («commons»), δηλαδή πόρος ανοιχτός προς όλους και διαχειρίσιμος από όλους όσους συμμετέχουν σε αυτόν. Εντάσσεται στο σημαντικό παράδειγμα των ασύρματων / ενσύρματων κοινοτικών δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, που αναπτύσσονται πλέον σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Αποτελεί μία ελπιδοφόρο εναλλακτική πρόταση για την ταχεία γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, που το έχουν περισσότερο ανάγκη, προάγοντας ταυτόχρονα τη συνεργασία και την ισότιμη συμμετοχή στην ψηφιακή εποχή και τον πλούτο γνώσης και ευκαιριών που αυτή προσφέρει. Απώτερος σκοπός τους, όσον αφορά τα κοινοτικά δίκτυα, είναι η δημιουργία ενός μοντέλου ανάπτυξης τέτοιων υποδομών, το οποίο θα μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλες περιοχές που βρίσκονται σε ″ψηφιακή απομόνωση″.

Sarantaporo_gr_homepage

Ιστοσελίδα: http://www.sarantaporo.gr/

Περισσότερες πληροφορίες
Δείτε ακόμη