Κοινωνικά θέματα

Εκατοντάδες νέοι φροντίζουν τους ηλικιωμένους

η πρότυπη εταιρεία Ο Νέστωρ.

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία Ο Νέστωρ ιδρύθηκε από μέλη της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας το 2001. Αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο φορέα παροχής δωρεάν υπηρεσιών για ηλικιωμένους στη χώρα μας. Περισσότεροι από 5000 ηλικιωμένοι απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες από περισσότερους από 85 επαγγελματίες υγείας και δεκάδες εθελοντές της εταιρείας.

Ο βασικότερος τομέας δραστηριοποίησης της είναι η μνήμη και οι διαταραχές της. Έχουν αναπτύξει δύο Κέντρα Ημέρας για την άνοια και τη μοναδική κλινική Βραχείας Νοσηλείας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψυχαργώς» για την αποασυλοποίηση χρόνιων ψυχωτικών ασθενών έχουν αναπτύξει δύο Ψυχογηριατρικά Οικοτροφεία. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι ενέργειες ενημέρωσης της κοινότητας σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων μέσω ομιλιών, έντυπου υλικού και προωθητικών ενεργειών. Ο Νέστωρ προσφέρει δωρεάν σεμινάρια σε επαγγελματίες υγείας και διοργανώνει συνέδρια και ημερίδες. Τέλος, επιτελεί σημαντικό φιλανθρωπικό έργο μέσω του προγράμματος κοινωνικής στήριξης ηλικιωμένων, το οποίο απευθύνεται σε άπορες οικογένειες.

Ιστοσελίδα: http://www.nstr.gr/

Δείτε ακόμη