Ανθρώπινα δικαιώματα & Δικαιοσύνη

Έχουν τα παιδιά δικαιώματα;

ενα κατατοπιστικό βίντεο απο τον Συνήγορο του Παιδιού.

Ο Συνήγορος του Παιδιού μετέφρασε στα ελληνικά και μεταγλώττισε αυτό το μικρό βίντεο που δημιούργησε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με θέμα τα δικαιώματα των παιδιών στις διαδικασίες της δικαιοσύνης.

Πολλά παιδιά παίρνουν πράγματι μέρος σε δικαστικές διαδικασίες, όπως είναι το δικαστήριο. Έχουν δικαίωμα να ακουστεί η γνώμη τους, να έχουν νομική εκπροσώπηση και προστασία και να ενημερώνονται με φιλικό και κατανοητό τρόπο. Γενικότερα, Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει τρεις μεγάλες κατηγορίες δικαιωμάτων: Προστασία (από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσισμό, κ.λπ.), Παροχές (δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την ψυχαγωγία, κ.λπ.) και τέλος Συμμετοχή (δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την πληροφόρηση, τον ελεύθερο χρόνο, κ.λπ.)

Capturar

Ιστοσελίδα: http://www.0-18.gr/