Ανθρώπινα δικαιώματα & Δικαιοσύνη - Φύλο

Έχει ο πατέρας δικαιώματα; Υπάρχει πατρικό φίλτρο;

η πρωτοβουλία ενός Συλλόγου για την ανδρική αξιοπρέπεια.

Ο Σύλλογος ΣΥ.Γ.Α.Π.Α ιδρύθηκε επίσημα το 2005. Απέκτησε πάνω από 30.00 μέλη, δύο γραφεία (Θεσσαλονίκη, Αθήνα) και σε δραστηριοποιείται σε 25 ελληνικές πόλεις. Είναι ένα κίνημα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του πατέρα και του παιδιού το οποίο επιθυμεί να ιδρύσει και ταυτόνομο Ιδρυμα και κέντρο διαμεσολαβητή μεταξύ Πολιτείας και οικογένειας, ζεύγους, προστασίας του παιδιού. Ο Σύλλογος ερευνά την άνιση μεταχείριση, την ανάδειξη προβλημάτων και νομική προστασία για τα παραπάνω θέματα αλλά και θέματα παρενόχλησης ή κακοποίησης, σχέσεις ζευγαριού, νομική και ψυχολογική στήριξη παιδιού και πατέρα μετά από διαζύγιο.

Επίσης, διεκδικούν συνταγματική κατοχύρωση του πατρικού ρόλου, να έχει ίδια επιδοματική ή εργασιακή ισότητα και ο πατέρας και άνδρας (όρια συνταξιοδότησης, οικογενειακά επιδόματα, πολυτεκνική ιδιότητα, άδειες πατρότητας, κτλ), την ανάδειξη του πατέρα-τροφού και δημιουργού μέσω των σχολικών και άλλων εγχειριδίων αλλά και παραδοχή της ύπαρξης του πατρικού φίλτρουμ την από κοινού επιμέλεια και γονική μέριμνα. Τέλος, διεκδικούν τη δίκαιη διατροφή (στα διαζύγια) σύμφωνα με τις ηλικιακές ανάγκες και τις δυνατότητες των γονέων αλλά και τη τιμωρία του γονέα που προσβάλλει συκοφαντικά, δίχως στοιχεία, τον άλλο για να στερήσει την επικοινωνία με τον άλλο γονέα ή για να αποκτήσει μοναδικότητα στην επιμέλεια και την ποινική δίωξη νομικών που προσυπογράφουν ανυπόστατα κατηγορητήρια αγνοώντας την υποχρέωση του σεβασμού της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του παιδιού.

Ιστοσελίδα: http://www.sos-sygapa.eu/

Δείτε ακόμη